group leader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group leader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group leader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group leader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • group leader

  * kinh tế

  người đứng đầu nhóm

  trưởng nhóm

  * kỹ thuật

  tổ trưởng

  xây dựng:

  nhóm trưởng