full wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full wave

    * kỹ thuật

    điện:

    sóng đầy đủ