full-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full-back.

Từ điển Anh Việt

  • full-back

    /'fulbæk/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) hậu vệ (bóng đá)