full face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full face.

Từ điển Anh Việt

  • full face

    /'ful'feis/

    * phó từ

    mặt nhìn thẳng (vào người xem)