full name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • full name

  * kinh tế

  tên gọi đầy đủ

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tên đầy đủ