full loin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full loin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full loin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full loin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full loin

    * kinh tế

    phần mông bò