full roe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full roe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full roe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full roe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • full roe

    * kinh tế

    trứng cá khô hoàn toàn