full-moon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

full-moon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm full-moon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của full-moon.

Từ điển Anh Việt

  • full-moon

    /'ful'mu:n/

    * danh từ

    trăng tròn

    tuần trăng tròn