cook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cook.

Từ điển Anh Việt

 • cook

  /kuk/

  * danh từ

  người nấu ăn, người làm bếp, cấp dưỡng, anh nuôi

  too many cooks spoil the broth

  (tục ngữ) lắm thầy thối ma

  * ngoại động từ

  nấu, nấu chín

  (thông tục) giả mạo, gian lận, khai gian (những khoản chi tiêu...)

  to cook an election: gian lận trong cuộc bầu cử

  (từ lóng) ((thường) động tính từ quá khứ) làm kiệt sức, làm mệt phờ (một vận động viên chạy...)

  to be cooked: bị kiệt sức

  * nội động từ

  nhà nấu bếp, nấu ăn

  chín, nấu nhừ

  these potatoes do not cook well: khoai tây này khó nấu nhừ

  to cook off

  nóng quá bị nổ, nổ vì nóng quá (đun...)

  to cook up

  bịa ra, tưởng tượng ra, bày đặt ra (câu chuyện...)

  dự tính, ngấm ngầm, bày (mưu)

  to cook somebody's goose

  (từ lóng) giết ai, khử ai đi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cook

  * kinh tế

  nấu

  người nấu

  sự nấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cook

  someone who cooks food

  English navigator who claimed the east coast of Australia for Britain and discovered several Pacific islands (1728-1779)

  Synonyms: James Cook, Captain Cook, Captain James Cook

  prepare a hot meal

  My husband doesn't cook

  prepare for eating by applying heat

  Cook me dinner, please

  can you make me an omelette?

  fix breakfast for the guests, please

  Synonyms: fix, ready, make, prepare

  transform and make suitable for consumption by heating

  These potatoes have to cook for 20 minutes

  transform by heating

  The apothecary cooked the medicinal mixture in a big iron kettle

  Similar:

  fudge: tamper, with the purpose of deception

  Fudge the figures

  cook the books

  falsify the data

  Synonyms: manipulate, fake, falsify, wangle, misrepresent