cooked beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cooked beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cooked beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cooked beef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cooked beef

    * kinh tế

    thịt bò nấu chín