clear text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clear text

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  văn bản dễ hiểu

  văn bản không mã hóa

  văn bản rõ ràng