clearstarch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clearstarch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clearstarch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clearstarch.

Từ điển Anh Việt

  • clearstarch

    /'kliəstɑ:tʃ/

    * ngoại động từ

    hồ (quần áo)