clear pond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clear pond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clear pond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clear pond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clear pond

    * kỹ thuật

    bể làm trong

    bể lắng