business news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business news

    * kinh tế

    tin kinh tế tài chánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • business news

    news about businesses and investments