business agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • business agent

  * kinh tế

  đại diện thương mại

  người đại diện

  người đại lý

  người đại lý kinh doanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • business agent

  an agent who handles business affairs for another; especially one who deals with employers