business data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • business data

  * kinh tế

  tư liệu nghiệp vụ

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  dữ liệu thương mại