business-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business-like.

Từ điển Anh Việt

 • business-like

  /'biznislaik/

  * tính từ

  thực tế, thiết thực

  tháo vát, thạo việc

  đâu ra đấy, gọn gàng, có tổ chức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • business-like

  * kinh tế

  đâu ra đấy

  thực tế