business end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business end

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm đo vẽ cuối