business man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business man.

Từ điển Anh Việt

 • business man

  /'biznismən/

  * danh từ

  nhà kinh doanh, thương gia

  big business_man: nhà đại tư bản

  người quen giao dịch