auto ignition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto ignition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto ignition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto ignition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • auto ignition

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  đánh lửa tự động

  toán & tin:

  sụ đánh lửa tự động