answer tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer tone.

Từ điển Anh Việt

  • answer tone

    (Tech) báo âm, âm hiệu trả lời