answerably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answerably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answerably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answerably.

Từ điển Anh Việt

  • answerably

    xem answerable