answerableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answerableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answerableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answerableness.

Từ điển Anh Việt

  • answerableness

    xem answerable

Từ điển Anh Anh - Wordnet