additive process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive process.

Từ điển Anh Việt

 • additive process

  (Tech) quá trình cộng thêm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • additive process

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quá trình cộng

  toán & tin:

  quá trình cộng tính