activity ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity ratio.

Từ điển Anh Việt

 • activity ratio

  (Tech) tỉ số hoạt động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activity ratio

  * kinh tế

  tỷ số hoạt động

  * kỹ thuật

  hệ số hoạt động

  điện lạnh:

  suất hoạt động

  toán & tin:

  tỉ lệ hoạt động

  tỉ lệ sử dụng

  tỉ số hoạt động

  tỷ lệ hoạt động