activity based information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity based information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity based information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity based information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity based information

    * kinh tế

    thông tin căn cứ vào hoạt động kinh doanh