activity light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity light

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đèn báo hoạt động