activity of cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity of cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity of cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity of cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • activity of cement

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  độ hoạt hóa của xi măng

  độ hoạt hóa xi măng

  hoạt tính xi măng

  tính hoạt hóa của ximăng