activity end (ae) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity end (ae) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity end (ae) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity end (ae).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity end (ae)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kết thúc hoạt động