acceptance region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance region

    * kỹ thuật

    vùng nhận

    toán & tin:

    miền nhận