acceptance contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance contract

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hợp đồng nghiệm thu