acceptance cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance cone.

Từ điển Anh Việt

  • acceptance cone

    (Tech) chóp thụ quang