acceptance number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acceptance number

  * kỹ thuật

  mức thu nhận

  số chấp nhận được

  toán & tin:

  số lượng chấp nhận