acceptance of persons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of persons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of persons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of persons.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of persons

    * kinh tế

    sự thiên vị