acceptance of bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of bid

    * kinh tế

    sự trúng thầu