acceptance of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of goods

    * kinh tế

    chấp nhận hàng

    sự chấp nhận hàng