acceptance of service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance of service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance of service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance of service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance of service

    * kinh tế

    chấp nhận dịch vụ

    sự chấp nhận dịch vụ