acceptance angle of beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceptance angle of beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceptance angle of beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceptance angle of beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acceptance angle of beam

    * kỹ thuật

    vật lý:

    góc thu nhận chùm