gửi thân trong Tiếng Anh là gì?

gửi thân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi thân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi thân

    to die

    gửi thân chốn sa trường die in the battlefield

    gửi thân nơi đất khách quê người die in a foreign country

    to trust with one's body