gửi điện trong Tiếng Anh là gì?

gửi điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gửi điện

    * đtừ telegraph