gửi tới trong Tiếng Anh là gì?

gửi tới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi tới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gửi tới

  * dtừ

  extension

  * ngđtừ

  extend

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gửi tới

  to send to