gửi gắm trong Tiếng Anh là gì?

gửi gắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi gắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gửi gắm

  to recommend; to pull strings for somebody

  cô ấy bao giờ cũng muốn có người gửi gắm she always wants somebody to pull strings for her

  nó có việc làm là do có người gửi gắm somebody pulled strings to get him the job

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gửi gắm

  * verb

  to entrust, to recommend

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gửi gắm

  to entrust, recommend