gửi đi trong Tiếng Anh là gì?

gửi đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gửi đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gửi đi

  * dtừ

  dispatch

  * ngđtừ

  dispatch

  * thngữ

  to get off

  * ttừ

  dimissory