spa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spa.

Từ điển Anh Việt

  • spa

    /spɑ:/

    * danh từ

    suối khoáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet