watering hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watering hole

  * kinh tế

  quán rượu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • watering hole

  Similar:

  watering place: a health resort near a spring or at the seaside

  Synonyms: spa