watering-cart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering-cart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering-cart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering-cart.

Từ điển Anh Việt

 • watering-cart

  /'wɔ:təriɳkɑ:t/

  * danh từ

  xe tưới đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watering-cart

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  xe tưới đường