watering basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watering basin

    * kỹ thuật

    bể chứa nước