watering-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering-house.

Từ điển Anh Việt

  • watering-house

    * danh từ

    (từ cổ, nghĩa cổ) quán trọ; lữ điếm (cho xà ích)