watering-place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering-place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering-place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering-place.

Từ điển Anh Việt

 • watering-place

  /'wɔ:təriɳpleis/

  * danh từ

  nơi cho súc vật uống nước

  nơi có suối chữa bệnh

  chỗ tàu ghé lấy nước

  bãi biển (để tắm, nghỉ mát)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watering-place

  * kỹ thuật

  bãi biển