watering-pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering-pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering-pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering-pot.

Từ điển Anh Việt

 • watering-pot

  /'wɔ:təriɳkæn/ (watering-pot) /'wɔ:təriɳpɔt/

  pot)

  /'wɔ:təriɳpɔt/

  * danh từ

  bình tưới